UNDER KONSTRUKSJON

 

Velkommen til DSO Klubben i Transocean

 

DSO er fagforbundet som retter seg mot de tekniske og maritime stillingene ombord på flyttende innretninger på norsk kontinental sokkel.

 

Vi jobber spesielt for en høyning av kvalifikasjons- og sertifikatkrav for ansatte på flyttbare innretninger.

 

De samarbeidende organisasjoner (DSO) er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (DNMF) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige stillinger i oljenæringen.

 

Som medlem i DSO i Transocean er du tilknyttet en organisasjon som har eksistert i over 30 år, og organisasjonene har hatt overenskomst med Norges Rederiforbund for personell på flyttbare innretninger siden 1974.

 

De siste årene har vi fått løftet lønnsvilkårene får de maritime stillingene, hvor vi i forrige lønnsoppgjør fikk inn Assisterende teknisk sjef inn på individuell avlønning og maskinroms operatør opp i lønnsgruppe A. Dette til tross for stor motstand fra øvrig fagforbund.

 

Copyright: DSO Klubben i Transocean