DSO - Det beste offshorealternativet for deg med maritim bakgrunn

 

Bli medlem

 

Både Det Norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund har medlemmer som jobber innen oljevirksomheten i Nordsjøen og på andre sokler. Gjennom DSO har de to forbundene slått sine krefter sammen for å kunne gjøre en bedre jobb for disse medlemmene.

 

DSOs er den organisasjonen som har de beste forutsetninger for å ivareta ansatte i oljesektoren med maritime sertifikater.

 

Hvem kan bli medlem?

DSO er et samarbeid mellom to fagforbund. Derfor er ingen formelt sett medlem direkte av DSO. Men alle som er medlem av Det Norske Maskinistforbund eller Norsk Sjøoffisersforbund og er ansatt iht. DSO -overenskomsten (tariffavtale) er en del av DSO samarbeidet og kan kalle seg ”DSO-medlem.”

 

De fleste av DSOs medlemmer er maritimt personell i oljebransjen. Men vi har også avtalerett for andre grupper om bord, som for eksempel boresjef, assisterende boresjef og andre seksjonsledere.

 

Hvilke medlemsfordeler er har du i vår organisasjon!

 

 

 

Copyright: DSO Klubben i Transocean