LOVER OG FORSKRIFTER

 

Ansettelse og arbeidsforhold

 

 Ferie

 
Trygd og pensjon​
 
Diskriminering og likestilling
 
Kollektiv arbeidsrett

Sjøfart

​​
 

Maritime Labour Convention (MLC)

 

 ​​Forskrifter arbeidsmiljøloven

 
Forskrifter skipsarbeidsloven
 
Forskrifter sjømannsloven
 
 
Forskrifter ferieloven

 

Forskrift lov om pensjonstrygd for sjømenn