Planlagte aktiviteter i tiden som kommer

 

Styremøte 23.-24.10.2019
   
Tillitvalgtkonferanse 28.-29.11.2019
   

 

STYREMØTE

Styret avholder møte 23.-24.10 ved Maritimt Hus i Oslo. Forslag til saker må inn senest 14 dager før styremøtet.

 

TILLITSVALGTKONFERANSEN

Tillitsvalgtkonferansen blir avholdt på Maritimt Hus i Oslo 28.-29.112019. Denne er åpen for alle tillitsvalgte i DSO. Vi vil så langt det lar seg gjøre be om tjenestefri for de som er offshore. En god mulighet til å møtte andre tillitsvalgte fra andre rigger.

 

KONTORTID

Kontoret er vanligvis betjent fra mandag til torsdag. Det er kjekt å få besøk på kontoret. Men siden vi ofte er på møter, kurs eller besøker medlemmer på arbeidsplassen er det best å ringe eller sende en epost før du kommer på besøk. Jeg vil jo helst være der når du tar turen til maskinveien.

Dagfinn jobber