DSO - Det beste offshorealternativet for deg med maritim bakgrunn

 

Kontakt oss

 

Hovedtillitsvalgte John Sandvik - sisu26@online.no

 

SEKRETARIATET:

DSO, Norsk Sjøoffisersforbund

Postboks 2000 Vika

0125 OSLO

E-post: oslo@sjooff.no, post@dnmf.no

Tlf: 22 00 55 00

 

Besøksadresse:

Rosenkrantz gt. 15, 0160 OSLO

 

Rune Larsen Røine (NSOF) - Mail: rune.roine@sjooff.no

Tlf.   22 00 55 00

Faks  22 00 55 01

Mob. 95138 432

 

Håkon Eidset (Dnmf) - Mail:  haakon.eidset@dnmf.no

Tlf.:    24 14 83 86

Mob:  469 51 528

Faks:  24 14 83 80

 

Copyright: DSO Klubben i Transocean