DSO - Det beste offshorealternativet for deg med maritim bakgrunn

 

Om DSO Klubben i Transocean

 

DSO Klubben har det siste året hatt en formidabel vekst internt i Transocean. Totalt har vi nå nærmere 200 ansatte, som er tilsluttet vår organisasjon. Vi er etablert på de fleste rigger i selskapet med tillitsvalgte. Hoved tillitsvalgte er John Sandvik, som fortiden jobber fulltid på Transocean Arctic som Maskinromsoperatør.

 

DSO klubben har et eget styre bestående av flere ansatte fra de ulike riggene.

 

DSO klubbens i Transocean ble opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i de tekniske og sertifikatpliktige stillingene offshore.

 

DSO klubben i Transocean jobber aktivt opp mot de sentrale forbund DNMF og NSOF for å påvirke inn i de ulike fora som DSO er representert.

 

I følgende fora representerer DSO deg som medlem:

 

- Sjøfartsdirektoratets ulike fora, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sikkerhetsforum, Samarbeid for sikkerhet, Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF), IMO, ETF og ISMA – og andre internasjonale navigatør, maskinist- og transportarbeiderforbund.

 

 

Copyright: DSO Klubben i Transocean